Leaflet Ministerie OCW

Leaflet European Higher Education Area

In opdracht van Storyline heeft Graphic Focus een leaflet vormgegeven, bedoeld voor prospect-studenten en al studerende buitenlandse studenten. Meer inzicht, informatie en vooral transparantie in de internationale educatieve systemen was het uitgangspunt.

De vormgeving is binnen de richtlijnen van de zeer uitgebreide en afgetimmerde OCW huisstijl gebleven, maar zoals altijd schurkend tegen de grenzen van het ‘grafisch betamelijke’.

Meer zien? Maak een afspraak!

Contact
Graphic FocusLeaflet Ministerie OCW